Giới thiệu‎ > ‎

Sứ mệnh sáng lập

ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH

Trong thời đại thế giới phẳng, để con người có đam mê, có niềm tin và thành công thì ngôn ngữ và công nghệ là vô cùng quan trọng. Chúng tôi thành lập Trường cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam với sứ mệnh đào tạo những cán bộ ngoại ngữ và công nghệ có tri thức, tay nghề và sẵn sàng hội nhập với thế giới.
Cùng với việc đào tạo trong lĩnh vực Ngôn ngữ và Công nghệ Trường cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam sẽ nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và kỹ năng tay nghề cho các bạn sinh viên sau khi ra trường.

Comments